Tự hào thương hiệu quốc gia
Menu

Tuyển dụng

  • Nhân viên vật tư: 01 Nam, 01 Nữ

    Là một công ty lớn nhất Miền bắc về sản xuất sản phẩm bao bì carton, được vinh dự nhận “Thương hiệu quốc gia” . Để đáp ứng nhu cầu  mở rộng sản xuất kinh doanh , công ty Cổ phần Ngọc Diệp cần tuyển dụng những vị trí sau: Làm việc tại Văn phòng Hà Nội:
  • Nhân viên kinh doanh: 02 Nam, 02 Nữ

    Là một công ty lớn nhất Miền bắc về sản xuất sản phẩm bao bì carton, được vinh dự nhận “Thương hiệu quốc gia” . Để đáp ứng nhu cầu  mở rộng sản xuất kinh doanh , công ty Cổ phần Ngọc Diệp cần tuyển dụng những vị trí sau: Làm việc tại Văn phòng Hà Nội: